Câu hỏi 1: Tôi có phải là người có liên quan của người nội bộ của EVNFinance không?

 

Trả lời: Có, nếu Anh/chị thuộc những đối tượng sau:

a)    Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người nội bộ của EVNFinance. Người nội bộ của EVNFinance hiện nay bao gồm:

• Các thành viên của Hội đồng Quản trị EVNFinance.

• Các thành viên của Ban Kiểm soát EVNFinance.

• Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc EVNFinance

• Kế toán trưởng EVNFinance.

b)  Người mà trong mối quan hệ với người nội bộ trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người nội bộ hoặc cùng với người nội bộ chịu chung một sự kiểm soát;

c)  Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

 

Câu hỏi 2: Tôi phải làm gì khi muốn giao dịch mua/bán cổ phiếu EVF?

 

Trả lời: Anh/chị phải công bố thông tin trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, bằng việc gửi Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ và người có liên quan đến các cơ quan theo quy định.  

 

Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24h kể từ khi có công bố thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

Anh/chị không được đồng thời đăng ký mua và bán cổ phiếu trong cùng một đợt đăng ký và phải thực hiện giao dịch đúng thời gian và khối lượng đã đăng ký.

 

Đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục số 10 Thông tư số 155/2015/TT-BTC).

 

 

Câu hỏi 3: Sau khi giao dịch mua/bán xong cổ phiếu EVF tôi phải làm gì?

 

Trả lời: Anh/chị phải công bố thông tin trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, bằng việc gửi Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan đến các cơ quan quản lý theo quy định, đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có). 

 

Anh/chị chỉ được đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó. 

 

Đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục số 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC).