Theo đó, ông Mai Danh Hiền sẽ nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc EVNFinance kể từ ngày hôm nay, thay cho ông Nguyễn Hoàng Hải vừa có đơn từ nhiệm.

Ông Mai Danh Hiền được đảm nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc EVNFinance từ ngày 18/5/2023

Ông Mai Danh Hiền sinh năm 1984, Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán và công tác trong ngành kế toán, kiểm toán. Ông Mai Danh Hiền gia nhập EVNFinance từ năm 2011 và được xác định là cán bộ nòng cốt, có phẩm chất đạo đức, được bồi dưỡng và đào tạo kỹ lưỡng của EVNFinance. Ông Hiền được đánh giá là nhân sự có năng lực chuyên môn cao và kinh nghiệm điều hành tại các vị trí cấp cao tại EVNFinance.

Ông Mai Danh Hiền là Kế toán trưởng nhiều năm liền, được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính EVNFinance năm 2020 và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc EVNFinance từ tháng 6/2021. Ông phụ trách nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau tại công ty; trong đó, tập trung vào công tác tài chính, kế toán, đầu tư, tín dụng và xử lý nợ.

Cũng trong cuộc họp, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Hải vì lý do cá nhân. Sau 11 năm làm việc tại EVNFinance, ông Nguyễn Hoàng Hải đã sát cánh cùng Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo công ty đưa EVNFinance gặt hái nhiều thành công, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Mai Danh Hiền sẽ tiếp tục dẫn dắt EVNFinance theo hướng phát triển ổn định bền vững, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả đồng thời đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, các đối tác, các khách hàng, cổ đông của Công ty cũng như góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước.