Đại hội vinh dự đón các đại biểu gồm ông Uông Quang Huy – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVN, bà Nguyễn Thị Phương Mai – Ban Tổ chức Công đoàn EVN, ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Công đoàn EVNFinance, các ông/bà thành viên Ban Điều hành và gần 150 đoàn viên Công đoàn EVNFinance.


Đại hội đã diễn ra nghiêm túc và khách quan

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Đại hội đã thống nhất và thông qua mục tiêu phấn đầu của EVNFinance trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ: Tiếp tục phát huy các thành tích đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CBNV; Tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua, phấn đầu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao phó; Tiếp tục đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, không ngừng chăm lo và cải thiện đời sống CBNV; Duy trì và phát huy các hoạt động văn-thể-mỹ; Phối hợp với chính quyền trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp bền vững;  Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Đại hội diễn ra trên tinh thần nhất trí cao

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT – ông Phạm Trung Kiên đánh giá cao các hoạt động công đoàn tại công ty, ông chia sẻ: “Những hoạt động công đoàn góp phần giúp người lao động EVNFinance yên tâm học tập, cống hiến và đóng góp cho tổ chức.  Ban Lãnh đạo cam kết dành ngân sách và nguồn lực để phát triển hoạt động công đoàn”.

Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên phát biểu tại Đại hội

Ông Uông Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Uông Quang Huy - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVN đánh giá cao tinh thần nghiêm túc nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế còn tồn tại của Công đoàn EVNFinance để khắc phục và hoàn thiện. Thay mặt Công đoàn cấp trên, ông Uông Quang Huy chỉ đạo, hiện nay, EVNFinance cần tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong bối cảnh thị trường tài chính cạnh tranh mạnh mẽ, đóng góp của Công đoàn sẽ giúp thu hút người lao động đến với tổ chức. Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn EVNFinance cần: (1) Lựa chọn cán bộ cốt cán, nhiệt huyết tham gia các hoạt động công đoàn; đồng thời (2) đổi mới hoạt động, xây dựng các hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động.

Tiến hành bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

  • Đ/c Mai Ngọc Thắng – Giám đốc Ban HCQT/ Khối Quản trị Điều hành
  • Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc Khối Quản trị Điều hành
  • Đ/c Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng BP Tín dụng / Phòng Tín dụng
  • Đ/c Tạ Thúy Nữ – Phó trưởng Phòng Quản lý ủy thác & Cho vay lại
  • Đ/c Đoàn Thị Thu Hương – Trưởng BP Khách hàng chiến lược/ Khối Nguồn vốn
  • Đ/c Trịnh Thị Hồng Lê – Phó Giám đốc Khối Nguồn nhân lực
  • Đ/c Tống Nhật Linh – Kế toán trưởng/ Giám đốc Khối Tài chính Kế toán

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mớiTri ân đóng góp của thành viên BCH nhiệm kỳ 2018-2023

Tại phiên họp thứ nhất của BCH nhiệm kỳ 2023-2028, BCH đã bầu Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch Công đoàn, Đ/c Trịnh Thị Hồng Lê là Phó Chủ tịch Công đoàn và Đ/c Tạ Thúy Nữ là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của EVNFinance trong tương lai.